14 DNI NA ZWROT BEZ PODANIA PRZYCZYNY
DOSTAWA ZAMÓWIENIA W CIĄGU 1-2 DNI
100% ORYGINALNE PRODUKTY
sklep@galeriakosmetyczna.com.pl 668 673 345
pon-pt w godz. 8.00-16.00
# 0
# 0
KOSZYK: 0 PLN
#

Reklamacje

WYMIANA

Na dokonanie zamiany klient ma czas do 30 dni od czasu otrzymania paczki.
Warunkiem zamiany jest odesłanie kompletnego produktu nie noszącego śladów użytkowania, wskazane aby odesłać oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu (opakowanie zalecamy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i go nie taśmować )proponujemy wypełnić i załączyć formularz zamiany
paczkę należy zaadresować na:

Maciej Badowski Sklep Internetowy Zdrowy Świat
Opienki 2B
02-973 Warszawa


koszty odesłania produktu ponosi kupujący, my odsyłamy wskazany produkt we własnym zakresie przesyłką kurierską lub na życzenie paczkomatem

ZWROTY

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie skorzystania z tego prawa od odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca Sklep Internetowy Zdrowy Świat w dobrym geście dla konsumenta przewiduje miesięczny czas na skorzystanie z prawa o odstąpieniu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować nas [Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wskazane jest odesłanie tego pisma razem z towarem.
Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na odległość odesłać towar do:

Maciej Badowski Sklep Internetowy Zdrowy Świat
Opienki 2B
02-973 Warszawa


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres sprzedawcy w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do
odbioru rzeczy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
umowy , w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę umowy zawartej na aukcji publicznej

REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego
Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie pisemnej na adres: sklep@galeriakosmetyczna.com
Konsument zobowiązany jest odesłać towar na adres:

Maciej Badowski Sklep Internetowy Zdrowy Świat
Opienki 2B
02-973 Warszawa

oraz opisać przyczynę reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl